Tord og Per Eivind april -77

Bildet: Tord og Per Eivind

Tord og Per Eivind har gjort visse eksteriørmessige justeringer i løpet av vinteren for å øke sjangsene. Legg merke til at Tord ila vinteren hadde utviklet relativt god fotvinkel (ca 37 grader ut fra marsjretning. Senere skulle fotvinkelen utvikle seg og bli imponerende 87,5 grader).